Project Description

Strategi og eksekvering: Pressearbejde, markedsføring, SoMe